Elektrodinamika yra fizikos sritis, aprašanti elektromagnetinio lauko savybes. Formaliai lauką galima atskirti į dvi dedamąsias: elektrinį ir magnetinį laukus. Elektrinį lauką kuria dalelės, turinčios elektrinį krūvį, magnetinį lauką kuria tokių dalelių judėjimas, t.y., srovė. Yra žinoma, kad magnetinio lauko kitimas kuria elektrinį lauką (elektromagnetinės indukcijos reiškinys, naudojamas elektros generatoriuose, transformatoriuose. Lygiai taip pat elektrinio lauko kitimas kuria magnetinį lauką.