Magnetinio lauko stiprumas

 

   Atlikus bandymus nustatyta, kad, stiprėjant tekančiai laidininku srovei, proporcingai didėja magnetinio lauko intensyvumas, t. y. didėja jėga F, kuria tos srovės magnetinis laukas veikia magnetinę rodyklę ar kitą laidininką, kuriuo teka srovė. Kita vertus, toji jėga priklauso ir nuo lauko taško, kuriame ją matuojame, padėties. Pavyzdžiui, tiesiu laidu tekančios srovės magnetiniame lauke jėga F tolstant nuo to laido proporcingai mažėja. Ištyrus įvairius magnetinius laukus, galima įsitikinti, kad jėga F konkrečiame taške tuo mažesnė, kuo ilgesnė einanti per tą lašką magnetinio lauko linija.Tos pačios linijos taškuose jėga F vienoda. Atsižvelgiant į tai, įvedama magnetinio lauko stiprumo sąvoka.