Išvestiniai vienetai

 

Pavadinimas

Simbolis

Dydis

Ryšys su pagrindiniais vienetais

Radianas

rad

Kampas

bedimensis

Steradianas

sr

Erdvinis kampas

bedimensis

Hercas

Hz

Dažnis

s-1

Niutonas

N

Jėga

m·kg·s-2

Paskalis

Pa

Slėgis

m-1·kg·s-2

Džaulis

J

Darbas, energija, šilumos kiekis

m²·kg·s-2

Vatas

W

Galia, spinduliuotės srautas

m²∙kg∙s−3

Kulonas

C

Elektros krūvis

s·A

Voltas

V

Elektrinė įtampa, potencialų skirtumas, elektrovara

m²·kg·s-3·A-1

Faradas

F

Elektrinė talpa

m-2·kg-1·s4·A²

Omas

Ω

Elektrinė varža, impedansas

m²·kg·s-3·A-2

Simensas

S

Elektrinis laidis

m−2∙kg−1∙s³∙A²

Vėberis

Wb

Magnetinis srautas

m²·kg·s-2·A-1

Tesla

T

Magnetinė indukcija

kg·s-2·A-1

Henris

H

Induktyvumas

m-2·kg·s-2·A-2

Celsijaus laipsnis

°C

Temperatūra

K

Liumenas

lm

Šviesos srautas

cd

Liuksas

lx

Apšviestumas

m-2·cd

Bekerelis

Bq

Radioaktyvumas (skilimai per vinetinį laiką)

s-2

Grėjus

Gy

Sugertoji dozė (jonizuojančiosios spinduliuotės)

m²∙s−2

Sivertas

Sv

Lygiavertė dozė (jonizuojančiosios spinduliuotės)

m²∙s−2

Katalas

kat

Katalizės aktyvumas

s−1∙mol

 

 

Pagrindiniai vienetai gali būti naudojami sudaryti išvestiniams vienetams. Šiuo metu oficialiai priimti 22 išvestiniai vienetai, kurie turi pavadinimus.