Kiti vienetai


Pavadinimas

Simbolis

Dydis

Ryšys su pagrindiniais vienetais

Kvadratinis metras

Plotas

Kubinis metras

Tūris

Metras per sekundę

m/s

Greitis

m·s-1

Kūbinis metras per sekundę

m³/s

Tūrinis srautas

m³·s−1

Metras sekundei kvadratu

m/s²

Pagreitis

m·s-2

Metras sekundei kūbu

m/s³


m·s−3

Metras sekundei ketvirtuoju

m/s4


m·s−4

Radianas per sekundę

rad/s

Kampinis greitis

s−1

Niutonas kart sekundė

N·s

Judesio kiekis, impulsas

kg·m·s−1

Niutonas metras sekundė

N·m·s

Judesio kiekio momentas

kg·m²·s−1

Niutonas metras

N·m

Jėgos momentas

kg·m²·s−2

Atvirkštinis metras

m−1

Bangos skaičius

m−1

Kilogramas kūbiniam metrui

kg/m³

Tankis

m-3·kg

Kūbinis metras kilogramui

m³/kg

Savitasis tūris

kg−1·m³

Molis kūbiniam metrui

mol/m³

Kiekio koncentracija

m−3·mol

Kūbinis metras moliui

m³/mol

Molinis tūris

m³·mol−1

Džaulis kelvinui

J/K

Šiluminė talpa, entropija

kg·m²·s−2·K−1

Džaulis kelvinui moliui

J/(K·mol)

Molinė šiluminė talpa, molinė entropija

kg·m²·s−2·K−1·mol−1

Džaulis kelvinui kilogramui

J/(K·kg)

Savitoji šiluminė talpa, savitoji entropija

m²·s−2·K−1

Džaulis moliui

J/mol

Molinė energija

kg·m²·s−2·mol−1

Džaulis kilogramui

J/kg

Savitoji energija

m²·s−2

Džaulis kūbiniam metrui

J/m³

Energijos tankis

kg·m−1·s−2

Niutonas metrui

N/m = J/m²

Paviršiaus įtemptis

kg·s−2

Vatas per kvadratinę sekundę

W/m²

Šilumos srauto tankis, energinė apšvieta

kg·s−3

Vatas metrui kelvinui

W/(m·K)

Šiluminis laidis

kg·m·s−3·K−1

Kvadratinis metras sekundei

m²/s

Kinematinė klampa, difuzijos koeficientas

m²·s−1

Paskalis sekundė

Pa·s = N·s/m²

Dinaminė klampa

kg·m−1·s−1

Kulonas kūbiniam metrui

C/m³

Elektros krūvio tankis

m−3·s·A

Amperas kvadratiniam metrui

A/m²

Elektros srovės tankis

A·m−2

Simensas metrui

S/m

Elektrinis laidumas

kg−1·m−3·s³·A²

Simensas kvadratinis metras moliui

S·m²/mol

Molinis laidumas

kg-1·s³·mol−1·A²

Faradas metrui

F/m

Dielektrinė skvarba

kg−1·m−3·s4·A²

Henris metrui

H/m

Magnetinė skvarba

kg·m·s−2·A−2

Voltas metrui

V/m

Elektrinio lauko stiprumas

m·kg·s-3·A-1

Amperas metrui

A/m

Magnetinio lauko stiprumas

m-1·A

Kandela kvadratiniam metrui

cd/m²

Skaistis

cd·m−2

Kulonas kilogramui

C/kg

Apšvita (Rentgenogama spindulių)

kg−1·s·A

Grėjus per sekundę

Gy/s

Sugertosios dozės greitis

m²·s−3

Omas metras

Ω·m

Savitoji elektrinė varža

kg·m³·s−3·A−2