SI SISTEMOS VIENETAI

 

SI (sutrump. pranc. Le système international d'unités) – tarptautinė matavimo vienetų sistema, priimta 1960 metais 11-oje Tarptautinėje matų ir svorių konferencijoje, kurioje dalyvavo 36 valstybės.

 

Pagrindiniai vienetai

 

Pavadinimas

Simbolis

Dydis

Pastabos

Metras

m

Ilgis

Kelio ilgis, kurį šviesa nusklinda vakuume per 1/299792458 sekundės dalį.

Kilogramas

kg

Masė

 

Kilogramo etalonas – 39 mm skersmens ir tokio paties aukščio ritinys, pagamintas iš 90% platinos ir 10% iridžio lydinio. Jį gaminant buvo stengiamasi parinkti masę, lygią vieno litro distiliuoto vandens masei esant 4 ℃ temperatūrai. Vėliau tikslesni matavimai parodė, kad kilogramo etalono masė yra truputį didesnė. Vieno litro vandens masė esant 4 ℃ temperatūrai lygi 0,999973 kg.

Sekundė

s

Laikas

 

 

Sekundė lygi trukmei 9 192 631 770 periodų cezio 133Cs atomo spinduliuotės, vykstant elektrono šuoliui tarp dviejų pagrindinės būsenos energijos spektro supersmulkiosios struktūros lygmenų.

Amperas

A

Elektros srovės stipris

 

 

Amperas – stipris tokios pastovios elektros srovės, kuriai tekant dviem lygiagrečiais plonais ir ilgais laidais, esančiais vakuume vieno metro atstumu vienas nuo kito, jų vieno metro ilgio atkarpai tenka 2·10-7 N sąveikos jėga.

Kelvinas

K

Temperatūra

 

 

Kelvinas – temperatūra arba jos pokytis, lygus 1/273,16 daliai absoliutinės (termodinaminės) vandens trigubo taško temperatūros. (temperatūra Kelvinais = temperatūra pagal Celsijų + 273,16)

Kandela

cd

Šviesos stipris

 

Kandela – šviesos stipris šaltinio, kurio monochromatinės 540·1012 hercų spinduliuotės, tenkančios vienam steradianui, galia lygi 1/683 vato.

Molis

mol

Medžiagos kiekis

 

Molis – medžiagos kiekis, kuriame yra tiek atomų (molekulių, jonų arba kitų medžiagos struktūrinių elementų), kiek yra atomų 0,012 kg anglies izotopo 12C. 1 mol = 6,02·1023 molekulių